Ai có quyền thừa kế khi đất ông bà để lại không di chúc?

Gia đình chị Ngọc có 3 anh em đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Nay bố mẹ chị mất nhưng không để lại di chúc, vậy mảnh đất của ông bà để lại cho con cháu sẽ được chia quyền thừa kế như thế nào?

Theo Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp người để lại di sản thừa kế chết mà không để lại di chúc thì di sản thừa kế được chia theo các hàng, những người cùng hàng được hưởng phần thừa kế bằng nhau. Thứ tự các hàng như sau:

  • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
  • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.
  • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Lưu ý, những người ở hàng sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng trước (do đã chết, không có quyền hưởng thừa kế, bị truất quyền thừa kế hoặc từ chối nhận thừa kế). Như vậy, với trường hợp của gia đình chị Ngọc, 3 anh em chị sẽ được chia quyền thừa kế ngang bằng nhau, tức là mỗi người được hưởng 1/3 giá trị mảnh đất mà bố mẹ để lại (không di chúc).

Bên cạnh việc được hưởng quyền lợi, 3 anh em chị Ngọc là người thừa kế nên sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do bố mẹ để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

một ngôi nhà, một búa gỗ pháp luật
Pháp luật có quy định rõ về việc ai được hưởng thừa kế đất ông bà
để lại không di chúc. Ảnh minh họa