Chính sách riêng tư

Dưới đây là một vài điều không được phép đăng trên Website
  • Ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm khác
  • Ngôn từ kích động thù địch, đe dọa có thể xảy ra hoặc tấn công trực tiếp một cá nhân hay một nhóm
  • Nội dung chứa bạo lực quá mức hoặc tự làm hại bản thân
  • Trang cá nhân giả hoặc mạo danh
  • Spam