Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ:

Chính sách quảng cáo của chúng tôi hướng dẫn về những loại nội dung quảng cáo được phép sử dụng. Khi nhà quảng cáo đặt hàng, mỗi quảng cáo đều sẽ được xét duyệt theo những chính sách này. Nếu bạn cho rằng quảng cáo của mình bị từ chối do nhầm lẫn, vui lòng cho chúng tôi biết…

Trước khi hiển thị trên website, quảng cáo sẽ được xét duyệt để đảm bảo tuân thủ Chính sách quảng cáo của chúng tôi. Thông thường, hầu hết quảng cáo được xét duyệt trong vòng 24 giờ, mặc dù ở một số trường hợp, quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn…