Điều khoản sử dụng

Xin cám ơn bạn đã chọn Spotify (“Spotify,” “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Spotify cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa với các tính năng xã hội và tương tác để phát nhạc trực tuyến và các nội dung khác cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác có thể được phát triển theo thời gian. Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ Spotify nào, bao gồm tất cả các tính năng và chức năng liên quan, các trang web và giao diện người dùng, cũng như tất cả các nội dung và ứng dụng phần mềm liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ Spotify” hoặc “Dịch vụ”), hoặc truy cập bất kỳ loại nội dung âm nhạc, video hoặc các nội dung hay tài liệu khác được cung cấp thông qua Dịch vụ (”Nội dung”) mà bạn ký kết hợp đồng ràng buộc với pháp nhân Spotify, được trình bày trong Phần 25 (Liên hệ với chúng tôi).

Thỏa thuận của bạn với chúng tôi bao gồm các Điều khoản này của chúng tôi và bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà bạn đồng ý, như được trình bày trong phần Toàn bộ thỏa thuận dưới đây, ngoài các điều khoản với bất kỳ bên thứ ba nào khác (gọi chung là “Các thỏa thuận”). Các thỏa thuận bao gồm các điều khoản liên quan đến thay đổi các Thỏa thuận trong tương laikiểm soát xuất khẩutự động gia hạngiới hạn trách nhiệm pháp lýquyền riêng tưmiễn trừ hành động tập thể và giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thay vì tại tòa án. Nếu muốn xem lại các điều khoản của Thoả thuận, bạn có thể xem phiên bản Thỏa thuận đang có hiệu lực trên trang web của Spotify. Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của các Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý (hoặc không thể tuân thủ) các Thỏa thuận này thì bạn không thể sử dụng Dịch vụ Spotify hoặc truy cập Nội dung.

Để sử dụng Dịch vụ Spotify và truy cập bất kỳ Nội dung, bạn cần (1) đáp ứng yêu cầu về độ tuổi trong sơ đồ dưới đây, (2) có đủ quyền hạn để ký hợp đồng ràng buộc với chúng tôi và không bị cấm cản ký hợp đồng theo bất kỳ pháp luật hiện hành nào và (3) sinh sống ở một quốc gia có cung cấp Dịch vụ. Bạn cũng cam kết rằng mọi thông tin đăng ký mà bạn gửi đến Spotify là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ và bạn đồng ý duy trì các thông tin đó luôn đúng sự thật, chính xác và đầy đủ. Nếu sinh sống ở một trong những quốc gia sau đây, bạn vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết giới hạn độ tuổi cụ thể áp dụng cho quốc gia của mình:

Nếu quốc gia của bạn được đánh dấu hoa thị (*) trong bảng dưới đây và bạn cần sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ thì phụ huynh hoặc người giám hộ của bạn sẽ thay mặt bạn ký kết hợp đồng.