Upvip ID ID Thành Viên ID Tin đăng Ngày đăng ký Đăng ký đến ngày Số lượng ngày Giá tiền mỗi ngày Tổng tiền thanh toán Ngày đăng ký Tình trạng
11 22 1448 08/01/2020 08/01/2020 1 19,000 19,000 08/01/2020 04:17:39 Thành công
10 35 1183 14/12/2019 28/12/2019 15 0 0 14/12/2019 08:22:19 Thành công
9 17 1218 14/12/2019 29/12/2019 16 0 0 14/12/2019 08:21:34 Thành công
8 38 1220 14/12/2019 29/12/2019 16 0 0 14/12/2019 08:21:02 Thành công
7 28 1078 27/11/2019 28/11/2019 2 19,000 38,000 27/11/2019 10:33:06 Thành công
6 17 1064 27/11/2019 29/11/2019 3 10,000 30,000 27/11/2019 07:02:19 Thành công
5 17 757 10/11/2019 10/11/2019 1 15,000 15,000 10/11/2019 06:38:47 Thành công
4 17 758 08/11/2019 08/11/2019 1 15,000 15,000 09/11/2019 06:36:57 Thành công
3 17 758 09/11/2019 09/11/2019 1 15,000 15,000 09/11/2019 06:26:48 Đợi xử lý
2 17 758 08/11/2019 08/11/2019 1 15,000 15,000 08/11/2019 12:22:01 Đợi xử lý
1 17 758 08/11/2019 09/11/2019 2 15,000 30,000 08/11/2019 12:20:33 Đợi xử lý
1559-Không có trong hệ thống
1556-Không có trong hệ thống
1553-Không có trong hệ thống
1549-Không có trong hệ thống
1547-Không có trong hệ thống
1544-Không có trong hệ thống
1539-Không có trong hệ thống
1534-Không có trong hệ thống
1528-Không có trong hệ thống
1526-Không có trong hệ thống
1522-Không có trong hệ thống
1494-Không có trong hệ thống
1490-Không có trong hệ thống
1482-Không có trong hệ thống
1478-Không có trong hệ thống
1474-Không có trong hệ thống
1470-Không có trong hệ thống
1465-Không có trong hệ thống
1464-Không có trong hệ thống
1451-Không có trong hệ thống
1424-Không có trong hệ thống
1421-Không có trong hệ thống
1413-Không có trong hệ thống
1409-Không có trong hệ thống
1407-Không có trong hệ thống
1405-Không có trong hệ thống
1403-Không có trong hệ thống
1401-Không có trong hệ thống
1399-Không có trong hệ thống
1397-Không có trong hệ thống
1395-Không có trong hệ thống
1393-Không có trong hệ thống
1389-Không có trong hệ thống
1387-Không có trong hệ thống
1385-Không có trong hệ thống
1382-Không có trong hệ thống
1380-Không có trong hệ thống
1378-Không có trong hệ thống
1376-Không có trong hệ thống
1374-Không có trong hệ thống
1372-Không có trong hệ thống
1370-Không có trong hệ thống
1367-Không có trong hệ thống
1364-Không có trong hệ thống
1362-Không có trong hệ thống
1359-Không có trong hệ thống
1357-Không có trong hệ thống
1354-Không có trong hệ thống
1352-Không có trong hệ thống
1350-Không có trong hệ thống
1347-Không có trong hệ thống
1345-Không có trong hệ thống
1343-Không có trong hệ thống
1341-Không có trong hệ thống
1339-Không có trong hệ thống
1336-Không có trong hệ thống
1334-Không có trong hệ thống
1331-Không có trong hệ thống
1329-Không có trong hệ thống
1327-Không có trong hệ thống
1325-Không có trong hệ thống
1323-Không có trong hệ thống
1321-Không có trong hệ thống
1319-Không có trong hệ thống
1312-Không có trong hệ thống
1310-Không có trong hệ thống
1308-Không có trong hệ thống
1306-Không có trong hệ thống
1304-Không có trong hệ thống
1302-Không có trong hệ thống
1300-Không có trong hệ thống
1298-Không có trong hệ thống
1296-Không có trong hệ thống
1293-Không có trong hệ thống
1290-Không có trong hệ thống
1288-Không có trong hệ thống
1284-Không có trong hệ thống
1281-Không có trong hệ thống
1277-Không có trong hệ thống
1270-Không có trong hệ thống
1266-Không có trong hệ thống
1251-Không có trong hệ thống
1220-Un VIP thành công
1218-Un VIP thành công
1206-Không có trong hệ thống
1183-Un VIP thành công
1178-Không có trong hệ thống